Ilmanvaihdon asiantuntijoilta

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus

Ympäristöministeriön uudet paloturvallisuutta koskevat asetukset astuivat voimaan vuoden 2018 alusta, jolloin lähes kaikki nykyiset Suomen rakentamismääräyskokoelman E-sarjan osat kumoutuivat.  Tosiasiassa vanhat ohjeet kumoutuivat niiltä osin, mitkä olivat ristiriidassa uuden asetuksen kanssa. Uudet määräykset esitetään Ympäristöministeriön asetuksessa, joka on nimeltään Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. ASETUKSEN 848/2017 SISÄLTÖ Uusi asetus velvoittaa suunnittelijoita huolehtimaan paloturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttymisestä….

Lue lisää >

Terveet sisätilat kymmenessä vuodessa?

Terveet sisätilat kymmenessä vuodessa? Suomessa tehdään yhdessä töitä sen eteen, että kuntien ja valtion omistaman rakennuskannan kunto paranee ja sisäilmaongelmista kärsivien määrä vähenee viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä. Energent on mukana tässä urakassa tarjoamalla energiatehokkaita ilmanvaihtokoneita. Valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelmassa etsitään ratkaisuja julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin. Tavoitteena on seuraavan kymmenen vuoden aikana tervehdyttää julkiset rakennukset…

Lue lisää >

Suodatinluokkien siirtymäaika päättyy – SFS-EN ISO 16890 käyttöön

Suodatinluokkien siirtymäaika päättyy – SFS-EN ISO 16890 käyttöön Ilmansuodatuksen luokittelustandardin SFS-EN ISO 16890 käyttöönoton siirtymäjakso päättyy 1.6.2018, jolloin vanha standardi SFS-EN 779 poistuu käytöstä. Kesäkuun alusta käytetään vain uuden standardin mukaisia merkintöjä. Suodattimien luokittelu Luokittelun pääluokat ovat seuraavat: Kyseiset pääluokat jaotellaan vielä alaluokkiin, jotka ovat prosentuaalisia erotusasteita. Alaluokat annetaan 5 %:n välein, niin että ePM1,…

Lue lisää >

Z-sarja meille kaikille

Z-sarja meille kaikille   Uusi ilmanvaihtokoneita koskeva energiatehokkuusvaatimus astui voimaan tänä vuonna. Se sai meidät Energentiläiset pohtimaan suurempien lämmöntalteenottokennojen sijoittamista jo markkinoilla oleviin konemalleihimme. Tämä olisi kuitenkin johtanut kompromisseihin koneiden suorituskyvyssä. Toinen vaihtoehto oli ottaa harppaus eteenpäin ja suunnitella kokonaan uusi konesarja niillä kriteereillä, jotka palvelevat parhaiten tämänhetkisiä sekä tulevaisuuden vaatimuksia. Me päätimme katsoa tulevaisuuteen….

Lue lisää >

Näin D2 muuttui: yhteenveto vaikutuksista suunnitteluun

Näin D2 muuttui: yhteenveto vaikutuksista suunnitteluun Tämä uusi asetus korvaa rakentamismääräyskokoelman osan D2. Suunnittelun keskiössä on ylläpitää hyvä sisäilmasto, josta ei tule tinkiä energiatehokkuuden vuoksi. Uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon asetus antaa suunnittelulle enemmän vapauksia ja joustavoittaa sitä. Samalla se tuo lisää vastuuta, jolloin suunnittelun osaaminen korostuu.   RAKENNUKSEN SISÄILMA Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on…

Lue lisää >

Ekosuunnitteludirektiivi tiukentaa vaatimuksia 1.1.2018

Ekosuunnitteludirektiivi tiukentaa vaatimuksia 1.1.2018 Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125 EY ensimmäinen vaihe astui voimaan 1.1.2016.  Direktiivin toisessa vaiheessa, joka astuu voimaan 1.1.2018, vaatimukset tiukentuvat lisää. Vuoden 2016 tapaan Suomessa direktiivin tulkinnassa noudatetaan siirtymäaikaa. Jos tilaus on tehty ennen vaatimusten voimaantulopäivää, uudet vaatimukset eivät koske toimitusta, vaikka se tapahtuisi vuoden 2018 puolella. Koneet on jaettu kahteen kategoriaan, residential ventilation…

Lue lisää >

Ilmanvaihtokoneiden automaatiosäätimien etähallinta- ja liitäntämahdollisuudet

Ilmanvaihtokoneiden automaatiosäätimien etähallinta- ja liitäntämahdollisuudet Ilmanvaihtokoneiden automaatiojärjestelmä valvoo, mittaa ja säätää ilmastoinnin eri toimintoja. Järjestelmät voidaan jakaa kahteen luokkaan, hajautettuihin ja keskitettyihin automaatiojärjestelmiin. Hajautetuissa järjestelmissä IV-koneita ohjataan ja säädetään yksikkösäätimillä, kun taas keskitetyssä järjestelmässä automaatio (mukaan lukien IV-koneet) on keskitetty yhteen ohjauslaitteeseen, jolla koko järjestelmää hallitaan. Yksikkösäätimiä ovat esimerkiksi Ouman EH-105 ja Fidelix FxVent. Vapaasti…

Lue lisää >

Uudistettu sisäilmastoluokitus julkaistaan syksyllä 2017

Uudistettu sisäilmastoluokitus julkaistaan syksyllä 2017 Sisäilmayhdistyksen kehittämä kolmiportainen sisäilmastoluokitus on ollut käytössä jo vuosikymmeniä ja sitä kehitetään tasaisin väliajoin uusimman tiedon ja määräysten mukaisesti. Tämän vuoden syksyllä julkaistaan uusi päivitys, jossa nykyinen, vuodelta 2008 peräisin oleva sisäilmastoluokitus saatetaan tämän päivän tasalle. Suuria muutoksia sisäilmastoluokitukseen ei ole tulossa, vaan kyse on luokituksen säätämisestä uusien tietojen, määräysten…

Lue lisää >

Suodatinluokitus muuttui – ydinkohdat suunnittelijan näkökulmasta

Suodatinluokitus muuttui – ydinkohdat suunnittelijan näkökulmasta Uusi kansainvälinen ilmansuodattimien luokitusstandardi SFS-EN ISO 16890 korvaa eurooppalaisen SFS-EN 779 -standardin. Uuden ISO 16890 -standardin käyttöönotossa on 18 kuukauden liukuma-aika, jolloin voimassa ovat sekä uusi, että vanha EN 779 -standardi. Uusi standardi tulee ottaa käyttöön viimeistään kesäkuussa 2018. Tämä tarkoittaa, että molemmat standardit ja merkinnät voivat esiintyä rinnakkain…

Lue lisää >

Helpota suunnittelua: Presimer ja Magicad-pluginin hyödyt

Mitoitusohjelma auttaa suunnittelijaa ilmastointikoneen valinnassa Presimer-mitoitusohjelma ja plugin-liitosohjelma avustavat suunnittelijoita mitoittamaan ja mallintamaan kohteeseen juuri oikean ilmastointikoneen. Plugin-ohjelma yhdistää Rtek by Energent -ilmastointikoneet Presimer-mitoitusohjelmiston kautta suoraan MagiCAD:iin. Ohjelma tuo suunnittelijan ulottuville laajan valikoiman tarkasti mitoitettuja Rtek by Energent -ilmastointikoneita. Liitosohjelmalla lisätyt koneet sisältävät aina myös tarkat mitat ja kattavat tekniset tuotetiedot. Helpota suunnittelua Plugin-liitosohjelma avaa…

Lue lisää >

Viimeisimmät

Kategoriat

Recent Comments

    Tilaa uutiskirje

    ilmanvaihdon asiantuntijoilta