Sisältää myös henkilötietolaki (523/1999) 10 § mukaiset kohdat.

1. Rekisterin pitäjä
Energent Oy, Kivistöntie 1, 60800 Ilmajoki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Risto Lumiaho (risto.lumiaho@energent.fi)

3. Rekisterin nimi
Energentin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietolakia noudattaen myyntiin ja markkinointiin, lisäominaisuuksien tarjoamiseen, verkkosivuston ja ohjelmistojen käytön seurantaan.
Saatamme myös lähettää sinulle markkinointi- ja asiakasviestejä, mutta voit peruuttaa nämä viestit milloin tahansa ilmoittamalla siitä Energent Oy:lle.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, puhelinnumero, yritys, sähköposti, mahdolliset tallennetut projektit sekä tiettyihin palveluihin/tuotteisiin osoitettu kiinnostus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään verkkosivujen ja sen alidomainien, sosiaalisen median sekä sähköpostin kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Energent Oy:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei säilytetä manuaalisesti. Rekisteriin on pääsy vain Energent Oy:n työntekijöillä sekä mahdollisilla kolmannen osapuolen yhteistyökumppaneilla, joiden työtehtäviin kuuluu asiakasrekisterin käsittely. Työntekijöitä sekä kolmannen osapuolen yhteistyökumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Energent Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot, sekä vaatia virheellisten tietojen korjausta. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin.

Päivitetty 2.11.2017