Ilmanvaihdon asiantuntijoilta

Ekosuunnitteludirektiivi tiukentaa vaatimuksia 1.1.2018

Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125 EY ensimmäinen vaihe astui voimaan 1.1.2016.  Direktiivin toisessa vaiheessa, joka astuu voimaan 1.1.2018, vaatimukset tiukentuvat lisää. Vuoden 2016 tapaan Suomessa direktiivin tulkinnassa noudatetaan siirtymäaikaa. Jos tilaus on tehty ennen vaatimusten voimaantulopäivää, uudet vaatimukset eivät koske toimitusta, vaikka se tapahtuisi vuoden 2018 puolella.

Koneet on jaettu kahteen kategoriaan, residential ventilation units eli RVU (asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone) sekä non-residential ventilation units eli NRVU (muihin kuin asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone). Tämä artikkeli käsittelee NRVU-koneita koskevia asetuksia.

Mitkä vaatimukset tiukentuvat

Lämmön talteenoton lämpötilahyötysuhteen vaatimukset uudessa, 1.1.2018 voimaan astuvassa direktiivissä ovat muissa kuin nestekiertoisissa LTO:issa ηt ≥ 73 % ja nestekiertoisissa LTO:issa ηt ≥ 68 %. Laskenta suoritetaan yhtä suurilla ilmamassavirroilla kuivissa olosuhteissa, joissa kosteus on 0 % ja ulko- ja poistoilman lämpötilaero 20 °C (ulkoilma +5 °C ja poistoilma +25 °C).

Myös ilmanvaihtokoneen sisäinen ominaissähköteho SFPint tiukentuu uudessa direktiivissä. Viitekokoonpanossa on kaksi puhallinta, LTO   sekä tuloilmassa F7-suodatin ja poistoilmassa M5-suodatin. Viitekokoonpanoa heikompi suodatin laskee SFPint raja-arvoa. Korkeampi hyötysuhde taas mahdollistaa isomman SFPint raja-arvon.

Vaikutus tuotteisiin

Ilmanvaihtokoneet, joissa on pyörivä lämmönsiirrin tai vastavirtalämmöntalteenotto, saavuttavat vuoden 2018 direktiivissä vaaditut lämpötilahyötysuhteet. Ristivirtalämmöntalteenotolla varustellut koneet eivät täytä vuoden 2018 vaatimuksia.

 

Viimeisimmät

Kategoriat

Recent Comments

    Tilaa uutiskirje

    ilmanvaihdon asiantuntijoilta