Ilmanvaihdon asiantuntijoilta

Uudistettu sisäilmastoluokitus julkaistaan syksyllä 2017

Sisäilmayhdistyksen kehittämä kolmiportainen sisäilmastoluokitus on ollut käytössä jo vuosikymmeniä ja sitä kehitetään tasaisin väliajoin uusimman tiedon ja määräysten mukaisesti. Tämän vuoden syksyllä julkaistaan uusi päivitys, jossa nykyinen, vuodelta 2008 peräisin oleva sisäilmastoluokitus saatetaan tämän päivän tasalle.

Suuria muutoksia sisäilmastoluokitukseen ei ole tulossa, vaan kyse on luokituksen säätämisestä uusien tietojen, määräysten ja standardien tasolle. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rakennusten sisäilmastoa ja saada luokitukset vastaamaan sekä käyttäjien tavoitteita, että uusia säädöksiä ja standardeja. Luokituksessa panostetaan erityisesti sen helppoon sovellettavuuteen, energiatehokkuuteen sekä yksilölliseen mukautettavuuteen.

Sisäilmastolaadut jaetaan jatkossakin kolmeen luokkaan:

Suurin vallitseva sisäilmaongelma ovat pienhiukkaset, joiden pitoisuutta on aiemmin ollut hankala mitata. Mittausmahdollisuudet ovat kuitenkin mittausmenetelmien kehittyessä parantuneet, ja sisäilmastoluokituksen teknisiin tavoitearvoihin lisätään uutena pienhiukkaspitoisuus. Joitain muutoksia tulee myös operatiivisen lämpötilan tavoitearvoihin, radonpitoisuuksiin, valaistukseen ja akustiikkaan. Hiilidioksidipitoisuuksiin ja ulkoilmavirtoihin ei ole tulossa suuria muutoksia, joskin S3-luokassa huonelämpötilan hallinta tai varautuminen muuntojoustoon saattaa edellyttää suurempia ilmavirtoja.

Rakennustöiden puhtausluokat ovat jatkossakin P1 ja P2, mutta suodatusstandardin uudistumisen myötä suodatuksen vaatimusluokat määritellään uusiksi. Rakennustyön puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan tilaajalle, ja että rakennusvaiheesta peräisin olevat epäpuhtaudet eivät kulkeudu käytön aikana sisäilmaan. Kun työ tehdään vaativamman P1-luokan mukaisesti, rakentamisen eri työvaiheille asetetaan tiettyjä lisävaatimuksia. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokat säilyvät entisellä tasollaan (S1 ja S2 luokka P1, S3 luokka P2).

Myös M1-luokitusta, eli rakennusmateriaalien päästöluokitusta ja ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitusta, säädetään hieman, jotta se vastaa eurooppalaista emissiostandardia. M1-luokitusta tuotteelle voi hakea Rakennussäätiö RTS:ltä, joka myöntää merkin sisäilmastoluokituksessa määriteltyjen vaatimusten täytyttyä. Tarkat vaatimukset löytyvät RTS:n sivulta.

Viimeisimmät

Kategoriat

Recent Comments

    Tilaa uutiskirje

    ilmanvaihdon asiantuntijoilta