Ilmanvaihdon asiantuntijoilta

Mitoitusohjelma auttaa suunnittelijaa ilmastointikoneen valinnassa

Presimer-mitoitusohjelma ja plugin-liitosohjelma avustavat suunnittelijoita mitoittamaan ja mallintamaan kohteeseen juuri oikean ilmastointikoneen. Plugin-ohjelma yhdistää Rtek by Energent -ilmastointikoneet Presimer-mitoitusohjelmiston kautta suoraan MagiCAD:iin.

Ohjelma tuo suunnittelijan ulottuville laajan valikoiman tarkasti mitoitettuja Rtek by Energent -ilmastointikoneita. Liitosohjelmalla lisätyt koneet sisältävät aina myös tarkat mitat ja kattavat tekniset tuotetiedot.

Helpota suunnittelua

Plugin-liitosohjelma avaa Presimer-mitoitusohjelman, joka mahdollistaa ilmastointikoneiden valinnan ja mitoituksen. Kun kone on mitoitettu, se voidaan siirtää MagiCAD- tai AutoCAD-piirustukseen aktiivisena CAD-objektina.

Lisäksi plugin-ohjelma mahdollistaa piirustukseen jo aiemmin lisätyn koneen päivittämisen avaamalla Presimer-mitoitusohjelman, jossa kone voidaan päivittää vastaamaan muuttuneita vaatimuksia.

Kun kone on mitoitettu uudelleen, voidaan päivitetty kone siirtää MagiCAD-piirustukseen.

Ilmanvaihtokanavaliitäntöjen lisäksi ilmastointikoneen mukana siirtyvät myös putkiliitäntäpisteet lämmityspatterille. Mitoitusohjelmasta MagiCAD:iin välitetään sekä virtaama, että painehäviö.

Mallinnukset havainnollistavat

Tuotemallinnukset todenmukaisten 3D-mallien avulla havainnollistavat suunnitelmia sekä vähentävät virheiden ja riskien mahdollisuuksia esimerkiksi törmäystarkasteluiden avulla. Visuaalisesti esitetyt suunnitelmat ovat ymmärrettäviä, ja väärät tulkinnat muun muassa työmaalla ja urakkalaskennassa vähenevät.

Ohjelman tarjoamat tarkat mitoitustiedot mahdollistavat erilaisia simulointeja sekä parantavat suunnittelun ja toteutuksen lopputulosta.

Kun käytetään Presimer-mitoitusohjelmaa yhdessä MagiCAD:n kanssa, suunnittelusta tulee havainnollisempaa, laadukkaampaa, helpompaa ja tarkempaa.

 

Presimer-mitoitusohjelma

Plugin-liitosohjelman esittelyvideo

Plugin-liitosohjelman käyttöohje

Plugin-liitosohjelman lataus

Viimeisimmät

Kategoriat

Recent Comments

    Tilaa uutiskirje

    ilmanvaihdon asiantuntijoilta