Vastutus keskkonna ja tervise eest

Meie oskusi ja võimekust on katsetatud madalenergia ventilatsiooniseadmete tootearenduses ja tootmises. Toote kogu elutsükkel on kavandatud nii, et selle valik, paigaldamine ja hooldus on lihtne.

Parimad kasutuskogemused

Energent Oy loodi 1982. aastal, mil tegevuse keskmes olid spetsiifiliste objektide ventilatsiooniseadmed. Praegu on raskuspunkt valitud turusegmentidel korteriühistutest ja lasteaedadest avalike hoonete ja tööstusobjektideni. Pakume eelnevalt kontrollitud ventilatsiooniseadmeid, mis kogu oma tööea jooksul toimivad võimalikult madalate kogukuludega. Rtek by Energenti kaubamärgi maine tugineb parimatele kasutuskogemustele ning panustamisele säästvasse arengusse ja õhurikkasse tulevikku. Ulatuslikus tootevalikus on uuenduslikud, hõlpsasti kasutusele võetavad ventilatsiooniseadmed, mis rahuldavad mitmesuguseid vajadusi. Sobiva seadme leiate hõlpsasti meie Presimeri dimensioneerimisprogrammi abil.

Vastutus keskkonna ja energiatarbimise eest

Keskkonnaaspektid on meie jaoks väga olulised ja arvestame nendega kõikide oma toodete puhul alates projekteerimisest kuni tootmise, logistika ja taaskasutuseni. Kõik Energenti tooted on projekteeritud energiatõhusateks ning võimalikult töökindlateks ja vastupidavateks. Meie valmistatud energiatõhusad madalenergiaseadmed on tähistatud rohelise e-märgisega ja vastavad Euroopa Liidu direktiivi 2009/125/EÜ nõuetele, mis käsitleb energiamõjuga toodete ökodisaini. Järgime sertifitseeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mis vastab ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetele.

Meie keskkonnapoliitika tagab, et püüame aktiivselt vähendada tootmisprotsesside, toodete ning teenuste keskkonnamõjusid. Tootmises kasutatakse üksnes esmaklassilisi taaskasutatavaid materjale. Liigsete pakendite kasutamist välditakse ja väikseimadki materjalide ülejäägid suunatakse taaskasutusse. Tootmisprotsessi käigus tekkivast väikesest jäätmehulgast on u 97% täielikult taaskasutatav. Ohtlike jäätmete osakaal on u 0,1%.