egp_big

EGP & EGX

Seadmeseeriad EGP ja EGX koosnevad kaitsekestaga soojussalvesti- ja ventilatsiooniseadmetest. Seadmed sobivad suurepäraselt nii renoveeritavatesse kui ka uusehitustesse, näiteks tööstuses, reoveepuhastusjaamades ja pesulates.

e-merkki

 

Omadused

Vastab direktiivi 2009/125/EÜ nõuetele, mis käsitleb energiamõjuga toodete ökodisaini

Otsetõmbega AC- või EC-mootoriga ventilaatorid

Saadaval kas regulaatoriga või hoone automaatikaga ühendatava elektroonilise turvaseadme liitmikuga

Kohakindlate akuelementide ökodisaini direktiivile vastav soojusvaheti, mis kasutab etüleenglükoolipõhist vedelikku ja mille kasutegur on kuni 85%

Vajaduse korral võib soojusvaheti akuelemendid seadmest eemaldada ja need taluvad nii lahusti- kui ka survepesu

Õhuvoolu vahemik on 1–20 m3/s

Garantii 2 aastat