Ilmanvaihdon asiantuntijoilta

Terveet sisätilat kymmenessä vuodessa?

Suomessa tehdään yhdessä töitä sen eteen, että kuntien ja valtion omistaman rakennuskannan kunto paranee ja sisäilmaongelmista kärsivien määrä vähenee viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä. Energent on mukana tässä urakassa tarjoamalla energiatehokkaita ilmanvaihtokoneita.

Valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelmassa etsitään ratkaisuja julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin. Tavoitteena on seuraavan kymmenen vuoden aikana tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta.

Energent seuraa ohjelman toteuttamista ja on omalta osaltaan tukemassa hyvillä ilmastointikoneillaan ohjelman tavoitteiden toteuttamista. Toimitusjohtaja Vesa Rautava kertoo, että yrityksessä tehdään jatkuvaa kehitystyötä raikkaamman sisäilman puolesta.

– Emme myy vain koneita, vaan puhdasta sisäilmaa. Tuotekehittäminen ja jatkuva laadun parantaminen ovat tärkeitä, sillä ala kehittyy nyt nopeaa tahtia. Haluamme olla etujoukoissa yhteisessä rintamassa, kun Suomessa käydään taistelua sisäilmaongelmia vastaan.

Ohjelmaan pohjautuvaa työtä tehdään parhaillaan kunnissa, aluehallinnossa, ministeriöissä sekä lukuisissa järjestöissä ja yrityksissä. Ennaltaehkäisyn lisäksi korostetaan myös terveydenhuollon tukitoimia kaikista sisäilmasta oireileville.

Rautava pitää Terveet tilat 2028 -ohjelmaa hyvänä etappina eteenpäin. Hän toteaa, että sisäilmaongelmat voidaan ratkaista vain muuttamalla asenteita ja sen myötä toimintatapoja. Nykyään on jo havaittavissa, että asioihin kiinnitetään enemmän huomiota.

Energent tuo mukaan oman osaamisensa tarjoamalla energiatehokkaita matalaenergiakoneita. Esimerkiksi hiljattain markkinoille tulleessa Z-sarjan koneessa on paras ilmamäärä suhteessa koneen kokoon. Pystymallinen ja pienikokoinen tehopakkaus voi ratkaista monta akuuttia sisäilmaongelmaa.

– Toivottavasti seuraavien kymmenen vuoden aikana saadaan Suomessa muutos vireille ja uusi toimintatapa vakiinnutettua suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Sisäilmaongelman ratkaiseminen on meidän kaikkien yhteinen asia, hän painottaa.

Viimeisimmät

Kategoriat

Recent Comments

    Categories