Ilmanvaihdon asiantuntijoilta

Suodatinluokkien siirtymäaika päättyy – SFS-EN ISO 16890 käyttöön

Ilmansuodatuksen luokittelustandardin SFS-EN ISO 16890 käyttöönoton siirtymäjakso päättyy 1.6.2018, jolloin vanha standardi SFS-EN 779 poistuu käytöstä. Kesäkuun alusta käytetään vain uuden standardin mukaisia merkintöjä.

Suodattimien luokittelu

Luokittelun pääluokat ovat seuraavat:

Kyseiset pääluokat jaotellaan vielä alaluokkiin, jotka ovat prosentuaalisia erotusasteita. Alaluokat annetaan 5 %:n välein, niin että ePM1, ePM2,5 ja ePM10 ovat välillä 50–95 % ja Coarse on pääluokassa 0–100 % sen mukaan, kuinka suuren osan kyseisen kokoluokan hiukkasista suodatin poistaa ilmavirrasta.

Suodattimen luokka näyttää jatkossa esimerkiksi seuraavalta: ePM1 60 % eli suodatin poistaa 60–64 prosenttia 0,3–1 μ:n hiukkasista.

Suodattimien vertailutaulukko

Standardien SFS-EN ISO 16890 ja SFS 779 mukaan luokiteltuja suodattimia ei voida yksiselitteisesti verrata toisten kanssa, koska mittausjärjestelyt ovat erilaiset. Vertailutaulukko on suuntaa antava. Taulukossa on esitetty, mihin kaikkiin luokkiin SFS-EN 779 mukaan luokitellut suodattimet saattavat päätyä uudessa luokituksessa.

Suodattimien valinta

SFS-EN ISO 16890 standardin myötä ei ole tarkoitus, että olennaisesti muutettaisiin nykyistä laatutasoa paremmaksi tai huonommaksi.

Suodattimen valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

Valinta on kerrottu tarkemmin lähteessä Talotekniikka.fi, Sisäilmasto ja ilmanvaihto –opas, kappale 12.

https://www.talotekniikkainfo.fi/sisailmasto-ja-ilmanvaihto-opas/12-ss-ilmansuodatuksen-tarve

Viimeisimmät

Kategoriat

Recent Comments

    Categories