Ilmanvaihdon asiantuntijoilta

Ympäristöministeriön uudet paloturvallisuutta koskevat asetukset astuivat voimaan vuoden 2018 alusta, jolloin lähes kaikki nykyiset Suomen rakentamismääräyskokoelman E-sarjan osat kumoutuivat.  Tosiasiassa vanhat ohjeet kumoutuivat niiltä osin, mitkä olivat ristiriidassa uuden asetuksen kanssa.

Uudet määräykset esitetään Ympäristöministeriön asetuksessa, joka on nimeltään

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta.

ASETUKSEN 848/2017 SISÄLTÖ

Uusi asetus velvoittaa suunnittelijoita huolehtimaan paloturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttymisestä. LVI-suunnittelijan on varmistettava, että kaikki asetuksen pykälät tulevat huomioitua jo suunnitteluvaiheessa.

Asetusta sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen ja rakennusten korjaus- ja muutostöihin.

Asetusmuutoksessa ei ole tehty olennaisia muutoksia aikaisemmin voimassa oleviin määräyksiin verrattuna.

 

Luvussa 3 on ilmanvaihtojärjestelmää koskevia asetuksia:

 

                                                    18 §

                               Läpiviennit osastoivissa rakenteissa

Osastoivan rakennusosan läpi johdetut putket, roilot, kanavat, johdot, savupiiput ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit eivät olennaisesti saa heikentää rakennusosan osastoivuutta.

                                                     19 §

                               Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmä ei saa myötävaikuttaa palon tai savukaasujen leviämiseen vaaraa aiheuttavalla tavalla.

Useaa palo-osastoa tai osaa palvelevien ilmakanavien seinämät on tehtävä vähintään A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista.

Aikaisemmin määräyksenä ollut puhdistettavuusvaatimus on paloturvallisuusasetuksesta poistunut, mutta se löytyy Sisäilmaston ja ilmanvaihtoasetuksen 24 §:stä ilmanvaihtojärjestelmän puhdistettavuus ja huollettavuus.

 

ILMANVAIHTOLAITOSTEN PALOTURVALLISUUSOPAS

E7:n korvaava Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuusoppaan tarkoitus on toimia apuna, kun sovelletaan ympäristöministeriön asetusta rakennusten paloturvallisuudesta ilmanvaihdon suunnitteluun. Opas ei ole velvoittava, vaan sisältää hyväksyttyjä ratkaisuja, joilla vaatimuksiin voidaan päästä.

Opas on valmistettu sähköisenä ja se on julkaistu Talotekniikkateollisuus ry:n julkisilla verkkosivuilla: www.talotekniikkainfo.fi.

Viimeisimmät

Kategoriat

Recent Comments

    Categories